top of page

KĀPĒC MAKSĀJAM SIEVIETĒM PAR 22% MAZĀK?

Baiba Rubesa, augsta līmeņa vadītāja, NOVATORE līdzdibinātājaPagājušā gadā izveidojām kustību sieviešu ekonomiskai iespējošanai “Novatore” ar konkrētu mērķi – panākt, lai vairāk sieviešu ieņem vadības līmeņa amatus un arī pelna vairāk. Mēs to saucam par sieviešu ekonomisko iespējošanu(1).


Kāds varētu teikt, vai tiešām Latvijā ir ko darīt šajā jomā? Jā, ir. No Top500 Latvijas uzņēmumiem tikai 20% jeb 250 valdes locekļu ir sieviešu(2) un, diemžēl, tendence ir negatīva. Arī atalgojumā joprojām atpaliekam – Latvijā vidēji sievietes pelna par 22% mazāk(3), kas nozīmē, ka faktiski divus mēnešus gadā tiek strādāts par brīvu.


Tā ir lielā bilde. Vai tā mūs apmierina? Nē. Tā tiešām ir neizmantota iespēja gan sievietēm, uzņēmumiem un ekonomikai kopumā.


Dažādi pētījumi norāda, sievietes augstākā līmeņa vadībā īsteno savu profesionālo potenciālu, aug un attīstās, kā arī kļūst finansiāli nodrošinātākas. Savukārt uzņēmumi, kuru vadībā ir dažādība, kļūst inovatīvāki un pelnošāki. Pēc McKinsey rādītājiem, pat par 25% lielāku iespējamību pārsniegt nozares vidējos peļņas rādītājus(4).


Ieguvēji ir visi, ja mums būtu vairāk sieviešu kompāniju vadībā un pelnītu vairāk.


Pozitīvo pārmaiņu iekustināšana ir komplekss un sistēmisks jautājums. Esmu daudz to pētījusi. Vispirms jau ir jāiedrošina pašas sievietes. Te var noderēt dažādas profesionālās izaugsmes, mentoringa un savstarpējā atbalsta un tīklošanas programmas. Arī mēs “Novatore” pagājušā gada rudenī uzsākām “Mission: Executive” programmu – īpašu apmācību ciklu sievietēm, kur Latvijā veiksmīgas biznesa sievietes dalās ar saviem pieredzes stāstiem. Atsaucība bija tik milzīga, programmu turpinām.


Arī sistēmiski – pašās organizācijās ir jāievieš dažādības pieeja un stratēģijas. Gan tas, kā mēs atlasām darbiniekus, gan veidojam komandas, virzām pa karjeras kāpnēm, gan arī ikdienā – ieklausāmies, cienām un mērķtiecīgi iesaistām izaugsmes un inovāciju procesos. Dažādības pieeja biznesa vadībā vairs nav tikai luksusa lieta. Principā tas ir biznesa attīstības jautājums.


Un, protams, arī publiskajā dienaskārtībā daudz aktīvāk ir jāvirza sieviešu ekonomiskās iespējošanas jautājums. Jau tagad gan Nasdaq, gan daudzi investīciju fondi neuzsāk sarunas par investīcijām, ja ap galdu sēž tikai vīrieši. Tas ir “sarkanais karogs”, kas signalizē, ka biznesa organizācija nav ilgtspējīga. Dažādība ir vērtība un tā ir jāpopularizē sabiedrībā – “Novatore” aicina sākt ar sievietēm, bet turpat jau arī parasti ir vecumu, tautību, LGBT un citas iekļaujošas un uz attīstību vērstas vērtības.


Ko es secināju pēc Novatore “Mission: Executive” pirmā sasaukuma


Rudenī tikāmies ar vairāk kā 150 sievietēm mūsu pirmajā “Mission: Executive” sasaukumā, daudzas no tām arī personīgi mentorēju.


Tas nebija arī liels pārsteigums, bet tomēr tik daudzas sievietes ir nepārliecinātas par savām spējām kļūt par augsta līmeņa vadītājām. Par to liecina arī augsta līmeņa atlašu kompāniju dati, piemēram, uz valsts kapitālsabiedrību valdes locekļu amatiem kandidē dramatiski maz sieviešu. Ko darīt? Vispirms jau pašām sievietēm ir jāvēlas šo ambiciozie mērķi – kļūt par vadītāju un pelnīt vairāk. Un kādēļ nē? Kad tad vēl, ja ne tagad!


Bet viss sākās mūsu galvā. Nav jābūt vienai. Tādēļ sievietēm ir jārada ap sevi atbalsta sistēmas iedrošinājumam – pieredzes apmaiņa un atklātas sarunas ar augsta līmeņa profesionālēm, mentorings iedrošinājumam, kā arī, un tas ir īpaši svarīgi – tīklošanās ar profesionālēm ar skaidru karjeras izaugsmes kultūru.


Un atgriežoties pie jautājuma par karjeru un naudu – tas noteikti nav pašmērķis. Lielais mērķis ir sava profesionālā un personiskā potenciāla īstenošana un pozitīvas ietekmes radīšana plašāk sabiedrībā.


 

79 views0 comments

Commentaires


bottom of page